Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

Η αποκατάσταση του μαστού, μετά από μαστεκτομή σαν στόχο έχει την αποκατάσταση δέρματος, μαζικού αδένα και θηλής που έχει αφαιρεθεί κατά την διάρκεια μαστεκτομής.

Βασικός στόχος είναι η συμμετρία και στους δύο μαστούς της κάθε ασθενής. Η διαδικασία της επανορθωτικής επέμβασης στον μαστό μπορεί να γίνει ταυτοχρόνως με τη μερική ή ολική μαστεκτομή ή σε δεύτερο χρόνο ανάλογα το περιστατικό. Η άμεση αποκατάσταση έχει αρκετά πλεονεκτήματα τόσο χειρουργικά όσο και ψυχολογικά.Η ταυτόχρονη μαστεκτομή και αποκατάσταση συνήθως δεν είναι εφικτή όταν η γυναίκα πρόκειται στη συνέχεια να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία, που συνήθως εφαρμόζεται μέσα σε δύο μήνες από τη μαστεκτομή, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και αποτυχίας της επανορθωτικής επέμβασης.