Αυξητική Γλουτών

Η ενίσχυση των γλουτών ή η αύξηση των γλουτών χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του περιγράμματος, του μεγέθους και του σχήματος των γλουτών. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης γλουτών, μοσχευμάτων λίπους ή σε συνδυασμό των δύο.

Τα ενθέματα σιλικόνης των γλουτών τοποθετούνται βαθιά μέσα στους ιστούς του γλουτού, ενώ μέσω της χρήσης μοσχευμάτων λίπους περιλαμβάνεται η μεταφορά λίπους από μία περιοχή του σώματος στους ιστούς των γλουτών.

Η συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί να βελτιώσει:

  • Αύξηση και στρογγυλότητα των γλουτών.
  • Βελτίωση της ισορροπίας
  • Βελτίωση της εικόνας και της αυτοπεποίθησης σας.