Εκτομή Δερματικών Καρκίνων – Μελανωμάτων

Η χρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και η συχνή χρήση τεχνητού μαυρίσματος (solarium) επίσης διπλασιάζει τον κίνδυνο δερματικών καρκίνων-μελανωμάτων. Τα τραύματα στο δέρμα αποτελούν επιπλέον πηγή. Το πιο συχνό καρκίνωμα του δέρματος είναι κυρίως το βασικοκυτταρικό ενώ δεύτερο κατά σειρά πιο διαδεδομένο καρκίνωμα του δέρματος είναι το ακανθοκυτταρικό που μερικοί επιστήμονες ερευνητές υποστηρίζουν ότι η προδιάθεση ανάπτυξης αυτών των καρκίνων είναι κληρονομική. Τα είδη δερματικών καρκίνων μπορεί να χωριστούν σε:

  • Βασικό κυτταρικό καρκίνωμα
  • Ακανθοκυτταρικό
  • Μελάνωμα
  • Ηλιακές υπερκερατώσεις
  • Ακτινική χειλίτιδα
  • Λευκοπλάκια
  • Νοσος Bowen

Το είδος της αντιμετώπισης εξαρτάται από τον τύπο, το μέγεθος , το σημείο εντοπισμού, το βάθος του καρκίνου και την ηλικία. Η θεραπεία συνήθως είναι η χειρουργική αφαίρεση, χορηγείται τοπική αναισθησία και με την χρήση νυστεριού ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί τον ορατό όγκο μαζί με μια πολύ λεπτή στρώση ιστού γύρω του.