Εξωνοσοκομειακή Αποκατάσταση Εγκάυματος

Το έγκαυμα είναι ένα βαρύ τραύμα για τον ιστό του δέρματος. Μικρής έκτασης καθημερινά που δεν απαιτούν νοσήλια είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο ιατρείο με σύγχρονη προσέγγιση βασισμένη στην εξειδίκευση του πλαστικού χειρουργού. Ο πλαστικός χειρουργός Ελευθέριος Δημητραδιού είναι εξειδικευθής στην αντιμετώπιση του εγκαύματος στην μονάδα εγκαύματος του νοσοκομείου ΚΑΤ και κάτοχος εξειδίκευσης ADVANCE BURN LIFE SUPPORT (ABLS).