Μειωτική Στήθους

Η μείωση των μαστών, γνωστή και ως μείωση μαστοπλαστικής, είναι μία διαδικασία για την απομάκρυνση της περίσσειας του μαστικού λίπους, του αδενικού ιστού και του δέρματος ώστε να είναι εφικτό το μεγαλύτερο μέγεθος μαστού ανάλογα με το σώμα σας και να ανακουφιστεί η δυσφορία που σχηματίζεται λόγω των  υπερβολικά μεγάλων μαστών.

Διαδικασία επέμβασης

Η αναισθησία στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι η ολική. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι αρκετές. Συνήθως στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις περιλαμβάνεται η αφαίρεση μαστικού ιστού και η επαναπροσαρμογή της θηλαίας άλω. Ο πλαστικός χειρούργος θα σχεδιάσει πάνω στα σημεία όπου θα γίνουν οι τομές πριν την επέμβαση , εφόσον χορηγηθεί η αναισθησία θα γίνει μία τομή ( μία από τις πιο συνηθισμένες διαδικασίες είναι η τομή σε σχήμα άγκυρας, που γίνεται γύρω από τη θηλαία άλω και καταλαμβάνει έκταση προς τα κάτω ως την φυσική καμπύλη του στήθους «πτυχή» ). Στις πιο πολλές περιπτώσεις η θηλή παραμένει συνδεδεμένη με τον υπόλοιπο αδένα και τον  λιπώδη ιστό και απλώς μετακινείται πιο πάνω στο τοίχωμα του στήθους.

Σε περιπτώσεις πολύ μεγάλου στήθους κάποιες φορές είναι απαραίτητη η αποκόλληση της θηλής και της θηλαίας άλω σε μεταμόσχευση υψηλότερης θέσης.