Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική

Η μέθοδος της μη επεμβατικής ρινοπλαστικής  είναι μία εξαιρετική εναλλακτική παρέμβαση οικονομικά αποδεκτή από όλους, που στα χέρια του εξειδικευμένου πλαστικού χειρουργού τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Η διαδικασία γίνεται με τη χρήση ειδικών υλικών έγχυσης που μπορεί να διαμορφώσει την μύτη και να δώσει αυτή την διαφορετική λεπτομέρεια που πάντοτε επιθυμούσε ο/η ασθενής μας.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι:

  • Γρήγορη διαδικασία (15 minutes)
  • Όχι αναισθησία
  • Όχι ενέσιμη τοπική νάρκωση
  • Άμεσα αποτελέσματα
  • Οικονομικότερη
  • Όχι νοσηλεία σε κλινική
  • Καμία μετεγχειρητική ανάγκη απουσίας από εργασία ή κοινωνική δραστηριότητα.