Ρινοπλαστική

Μια χειρουργική επέμβαση για την αναμόρφωση της μύτης.

Η συγκεκριμένη επέμβαση ενισχύει την αρμονία του προσώπου και τις αναλογίες της μύτης στην εξωτερική εμφάνιση αλλά και διορθώνει τις εσωτερικές δυσμορφίες που οδηγούν σε δυσλειτουργία της αναπνοής (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφικές κόγχες).

Διαδικασία

Η ρινοπλαστική γίνεται με κλειστή διαδικασία, όπου οι τομές είναι κρυμμένες μέσα στη μύτη, ή με ανοιχτή διαδικασία όπου γίνεται μία τομή κατά μήκος της στενής λωρίδας ιστού που χωρίζει τα ρουθούνια.
Η συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί να γίνει με γενική αναισθησία προσφέροντας άνεση και ασφάλεια στον ασθενή.